Vizyonumuz

Gözyaşı Eğitim ve Yardımlaşma Derneği, kardeşlik ve gönüllülük esasına dayalı hayır ve yardımlaşma faaliyetlerini ileriki nesillere öncülük edecek şekilde yenilikçi bir zeminde sürdürmektedir.

GÖZYAŞI DERNEĞİ

Vizyonumuz

Gözyaşı Eğitim ve Yardımlaşma Derneği, kardeşlik ve gönüllülük esasına dayalı hayır ve yardımlaşma faaliyetlerini ileriki nesillere öncülük edecek şekilde yenilikçi bir zeminde sürdürmektedir. Değişen ve gelişen dünyamızda yenilikçi yaklaşımlara her zaman açık olan Gözyaşı Derneği, aldığı sayısız destekle güçlenerek büyümeye devam etmektedir.

Kısaca Vizyonumuz;

  • -Köklü değerlerimizden aldığımız güçle, ülkemiz değerlerine değer katacak, sorumluluk sahibi bireyler yetiştirmek için eğitime yenilikçi yaklaşımlarla katkıda bulunmak
  • -Savaşlar ve doğal afetlerin sebep olduğu olumsuz şartların giderilerek, bireylerin kendine olan güvenini yeniden kazandıracak projeler üretmek böylece içinde bulundukları toplumun kendi ayakları üzerinde durabilmesini sağlamak
  • -Dünyadaki yardımlaşma konusundaki öncülüğümüze yakışır bir şekilde yenilikçi çalışmalar yapmak ve tüm dünyaya bu konuda öncülük etmek
  • -Yardım faaliyetinde bulunan kuruluşlarla işbirliği protokolleri düzenleyerek, ortak projeler yürütmek
  • -İnsani yardımların ötesine geçerek zor şartlar altında olan ülkelerin kurumsal sahalarında destekçi olmak
  • -Geleceğe yönelik dev projeler geliştirip, kalıcı çözümler üretmek