Şadırvan (6 Adet)

Yetimlerimizi en temel insani ihtiyaçları olan temiz ve sağlıklı içme suyuna ulaştırabilmek için külliyemizin altı noktasına şadırvanlı su kuyusu açılacaktır.

img

Diğer Bağışlar

TÜM BAĞIŞLAR

Toplam

10 $
0%

Hedef

15.000 $
Aş evimiz sayesinde yetimlerimiz öğün atlamak zorunda kalmadan sağlıklı ve temiz yiyeceğe ulaşabilecekler.

Toplam

1.131 $
6%

Hedef

20.000 $
Türkiye- Uganda İslam Külliyesi 7500 dönüm arsa üzerine inşa edilmektedir.

Toplam

11 $
0%

Hedef

45.000 $
Sağlık ocağımız ve hekimlerimiz sayesinde mazlumlar tedavi ihtiyaçlarını konforla karşılayacabilecekler.

Toplam

1.000 $
5%

Hedef

20.000 $
Bu kutlu projeye bir hisse ile ortak olabilir, binlerce yetime yardım elinizi uzatabilirsiniz.