Afrika Katarakt Ameliyatı

Afrika’da yüksek sıcaklıktaki hava koşulları, iklim şartları ve yetersiz beslenme sebebiyle bir çok insan çok genç yaşlarda katarakt olarak görme yeteneğini kaybediyor. Hastalar ameliyat ile çözüm bulabilecekken yoksulluk nedeniyle bu ameliyatı olamıyorlar ve zamanla görme yetilerini tamamen kaybederek acı bir şekilde hayatlarına devam ediyorlar. Gözyaşı Derneği olarak görmeyen gözlere sizin desteklerinizle ışık oluyoruz. Yaptığınız bağışlarla hastaların ameliyat ve ameliyat sonrası bakım masraflarını karşılıyoruz.

img

Diğer Bağışlar

TÜM BAĞIŞLAR

Toplam

1.850 ₺
82%

Hedef

2.250 ₺
Bir hisse ile bir katarakt hastasının dünyasına ışık olabilirsiniz.
Kötü hayat koşulları sebebiyle genç yaşta katarakt olarak görme yitisini kaybeden mazlumların dünyasını değiştirelim.
Özel üretilmiş akülü sandalyelerimizi desteklerinizle ihtiyaç sahiplerine ulaştıyoruz.
Organ veya uzuv kaybı yaşayan mağdur vatandaşlarımıza yardım eli uzatıyoruz.
Yatağa bağımlı bir şekilde hasta olan vatandaşlarımıza hasta bezi desteği sağlıyoruz.
İşitme cihazı yardımlarıyla ortam sesi hastanın duyabileceği seviyeye getirilmektedir.