Kurban
Kurban  Bağışı, kurban bayramı, kurban fiyatları, küçükbaş kurban ne kadar, büyükbaş kurban ne kadar, kurban fiyatları 2021, kurbanımı nereye göndereb

Kurban ibadeti İslam literatüründe sıkça bahsedilen yılda bir kez gerekli şartlar oluştuğu taktirde yapılması vacip olan bir yükümlülüktür. İslam dinine mensup Müslümanlar her yıl binlerce kurban keserek Allah (cc)’ın emirlerine uyduğunu göstermektedir. Kurban kesmek ya da Kurban Bağışı yoluyla yapılan bu ibadet Müslümanlar için aynı zamanda bir bayramdır. Müslümanlar her yıl Kurban Bayramı’nda kurbanlarını kesmektedir. Kurban ibadeti ile ilgili Kur’an-ı Kerimde ayetler bulunmaktadır. Hac Suresinin 37. Ayetinde Allah-u Teala şöyle buyurmaktadır; “Onların ne etleri ne de kanları Allah’a ulaşır; fakat O’na sadece sizin takvanız ulaşır. Sizi hidayete erdirdiğinden dolayı Allah’ı büyük tanıyasınız diye O, bu hayvanları böylece sizin istifadenize verdi. (Ey Muhammed) Muhsin olanları müjdele!” (HAC, 37).

Kurban Bağışının Önemi

Kurban Bağışı, Müslümanların kurbanlarını başka Müslüman kardeşlerine kurbanlarını dağıtması ya da göndermesidir. Kurban Bağışı ile Müslümanlar arasında kardeşlik duyguları güçlenmekle birlikte yardıma muhtaç kişilere yardım edilerek bu kişilerin et gibi temel ihtiyaçları karşılanmaktadır. Kurban Bayramı, Müslümanlar arasında muhabbetin ve dayanışmanın artmasına ortam hazırlamaktadır. Kurban ibadeti, İslam dinine özgü değerlerden birisidir. Biz Gözyaşı Derneği olarak siz değerli hayırseverlerimizin Kurban Bağışı hayırlarını ihtiyaç sahibi Müslüman kardeşlerimize ulaştırıyoruz.

Gözyaşı Derneği ve Kurban Bağışı

Biz Gözyaşı Derneği olarak 2006 yılından beri siz değerli hayırseverlerimizin Kurban Bağışlarını ihtiyaç sahibi kardeşlerimize ulaştırıyoruz. Çalışmalarımızı şeffaflık ve güvenirlilik ilkeleri kapsamında ortaya koyuyoruz. Gözyaşı Derneği, Kurban Bağışlarınızı vekalet yoluyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaktadır. Gözyaşı Derneği yurt içinde Kurban Bağışı çalışmaları yaptığı gibi Asya, Afrika, Orta Doğu ve Balkanlarda ki ülkelerde de Kurban Bağışı çalışmaları yapmaktadır.  Biz Gözyaşı Derneği olarak sizlerin Kurban Bağışlarınızı büyük bir hassasiyet ile ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyoruz. Gözyaşı Derneği olarak Kurban Bağışı faaliyetlerini yaklaşık 15 yıllık tecrübemizle gerçekleştirmekteyiz. Kurban Bağışı, çalışmalarımızda uzman, deneyimli ve gönüllü çalışanlarımızla kurbanlarınızı ihtiyaç sahibi kişilere ulaştırmaktayız.

2021 Kurban Fiyatları Ne Kadar?

Kurban fiyatları, yıllara göre yurt içinde ve yurt dışında farklılık gösterebilmektedir. Biz Gözyaşı Derneği olarak Kurban Bağışı konusunda çalışmalarımızı titizlikle yürütmekteyiz. Gözyaşı Derneği olarak Kurban fiyatları konusunda çalışmalarımızı Kurban Bayramı’nın yaklaşık olarak iki ay önceden başlatıyoruz. Böylelikle kurbanlarımızı daha uygun fiyata alarak ihtiyaç sahibi kardeşlerimize ulaştırıyoruz. Biz Gözyaşı Derneği olarak gerek yurt içinde gerek yurt dışında muhtaç ailelere ve kuran kurslarına siz değerli hayır severlerimizin kurban bağışlarınızı ulaştırıyoruz. Kurbanlarınızı en uygun fiyata alarak muhtaç ailelere bu yıl da ulaştırıyoruz.

İslam Dininin Usullerine Göre Kurban Kesimi!

Allah(c.c) Kur’an-ı Kerimde kurban ile ilgili şu şekilde duyurmaktadır; “De ki: Şüphesiz benim namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm hepsi âlemlerin Rabbi Allah içindir.” (En’ âm 6/162) Bu ayete göre Müslümanların yapmış olduğu ibadetlerde hedeflerinin daima Allah rızası olduğu vurgulanmıştır. Kurban ibadetinde de Müslümanların niyeti Allah’ın rızasını kazanmaktır. Kurban Bağışı amellerimizde de niyetimiz Allah (c.c)’ın rızasını kazanmaktır. Biz de Gözyaşı Derneği olarak bu niyetle sizin kurban bağışlarınızı bu yılda Orta Doğu, Afrika, Asya ve Balkanlardaki yardıma muhtaç ve mazlum kimselere ulaştırıyoruz. Kurban Bağışı, faaliyetlerinde önemli olan noktalardan birisi de kurbanların İslami usullere göre kesilmesidir. Biz Gözyaşı Derneği olarak kurban kesimlerimizi İslami usullere göre ve hijyenik ortamlarda yapmaktayız.

Gözyaşı Derneği olarak kurban bağışı ve kurban kesim işlerimiz şu şekilde devam etmektedir; Öncelikle aylar öncesinden yardım bölgesine gönüllü görevlilerimiz giderek kurbanlıkları özenli bir biçimde almaktadır. Ekipleriniz Kurban Bağışı faaliyetlerinde deneyimli kişilerden oluşmaktadır. Kurban kesimleri ayrıca tecrübeli kişilerin gözetimleri kapsamında yapılmakta ve İslami usullere göre yapılmaktadır. Kurban kesim işlemleri bittikten sonra en kısa sürede ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaktadır. Gözyaşı Derneği’nin gönüllüleri tarafından kesilen kurbanlar dağıtılmadan önce veteriner kontrolünden de geçmektedir. Etler, veteriner kontrolünden geçtikten sonra adil bir biçimde pay edilmekte ve ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmaktadır. Biz Gözyaşı Derneği olarak da 2021 yılı Kurban Bağışı faaliyetleri yürüterek sizlerin kurban bağışlarını ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyoruz. Kurban kesimlerimiz İslami usullere göre deneyimli ve gönüllü personellerimiz tarafından yapılarak mazlumlara ulaştırılmaktadır.

Kurban Bağışı Yapan Bağışçılara Kurbanların Kesim Videoları Gönderilir!

Kurban Bağışı gibi diğer bütün hayır işlerinde şeffaflık ve güvenirlilik önemli bir ilkedir. Gözyaşı Derneği şeffaflık ve güvenirlilik ilkeleri kapsamında sizin kurban bağışlarınızın kesim videolarını siz değerli hayırseverlerimize iletmektedir. Kurban Bağışı videolarını sizin seçtiğiniz iletişim kanalları üzerinden iletilmektedir. Gözyaşı Derneği, gönüllü çalışanları kurban kesimi işleminin öncesinden başlayarak titiz bir bicide çalışmaktadır. Siz de Kurban Bağışı yoluyla gerek ülke içinde gerek yurt dışında ihtiyaç sahibi kişilere yardım etmek istiyorsanız bize ulaşarak bu işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Kurban kesmek ile ilgili Allah (c.c) şöyle buyurmaktadır; “Biz, her ümmete- (Kurban kesmeye uygun) hayvan cinsinden kendilerine rızık olarak verdiklerimiz üzerine Allah’ın adını ansınlar diye- kurban kesmeyi gerekli kıldık. İmdi, İlahınız, bir tek İlah’tır. Öyle ise, O’na teslim olun. (Ey Muhammed!) O ihlaslı ve mütevazı insanları müjdele!” (Hac 22/34)

Gözyaşı Derneği Kurban Bağışı Organizasyon Süreci!

Kurban Bağışı süreci Gözyaşı Derneği tarafından hassas ve koordineli bir biçimde yürütülmektedir. Gözyaşı Derneği Kurban Bağışı süreci yurt içinde ve yurt dışında şu şekilde işlemektedir;Öncelikle Kurban Bağışı ödemeleri Gözyaşı Derneğinin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları aracılığı ile banka hesaplarına yapılmaktadır. Kurban Bağışı miktarı banka hesaplarımıza aktarıldığında bilgilendirme mesajı gönderiyoruz. Kurban Bağışı yapan kişinin ya da kurban vekaleti alınacak kişinin ismi ödeme esnasında ya da diğer resmi iletişim kanallarımız aracılığı ile bize iletebilirsiniz. Kurban Bağışı yapan kişinin vekaleti başarılı bir biçimde alındıktan sonra kurban kesimi sırasında vekalet sahibi olan kişilerin isimleri okunmaktadır. İsimler okunduktan sonra kurbanınız İslami usullere göre kesilmektedir. Böylelikle Müslümanlar için vacip olan kurban ibadeti yerine getirilmiş olur.

Gözyaşı Derneği olarak kurban kesim işlerimiz sertifikalı kasaplar, veteriner hekimler tarafından gözlemlenmektedir. Ayrıca kurbanın İslami usullere göre kesilip kesilmediğini hocalar denetlemektedir. Gözyaşı Derneği olarak Kurban kesimlerimiz hijyenik ve modern kesimhanelerde yapılmaktadır.Kurban Bağışı işlemlerinin bazıları kısa sürede yapılması gerekmektedir. Örneğin; Adak Kurban Bağışı kısa sürede kesilmesi gerekmektedir. Adak kurbanlarımız en fazla 30 gün içerisinde Noter gözetiminde yapılmaktadır. Kurban kesim işlemleri yapıldıktan sonra vekalet sahiplerine gerekli bilgilendirme SMS yoluyla gerçekleştirilir. Kurban kesildikten sonra aş evleri, kuran medreseleri, öğrenci yurtları ve yardıma muhtaç ailelere hızlı bir şekilde kurbanlar ulaştırılır.

Neden Gözyaşı Derneği?

1-Tecrübeli Gönüllü Kadrosu!

Yaklaşık olarak 15 yıllık deneyim ve tecrübeye sahip olan Gözyaşı Derneği, her daim bu alanda tecrübeli ve hızlı aksiyon alan gönüllüler vasıtası ile faaliyetlerini sürdürmektedir. Deneyimli kişiler tarafından yönetilen organizasyon süreci sayesinde bağışlarınızda herhangi bir aksama yaşanmamaktadır. Kurban Bağışı faaliyetlerinde tecrübeli gönüllü kadrosuyla faaliyetlerini yürütmektedir.

2- Gerçek İhtiyaç Sahipleri Tespit Edilir!

Afrika, Orta Doğu ve Balkanlarda Kurban Bağışı faaliyetleri yürüten Gözyaşı Derneğinin gönüllü kadrosu titiz çalışmalar ve büyük bir hassasiyet ile gerçek ihtiyaç sahiplerini tespit eder ve bu sayede vekaletinizin tam anlamıyla gerçekleşebilmesine imkân tanınır.

3- Hijyenik ve Modern Kesimhanelerde Kesim İşlemi!

Kurban Bağışı tam anlamı ile gerçekleşebilmesi için mutlaka kesim yapılacak ortamın gerekli hijyenik koşulları sağlaması gerekir. Bu hususta da büyük bir hassasiyet gerçekleştiren gönüllüler oldukça modern kesimhanelerde bu işlemleri gerçekleştirir.

4- Hoca Gözetiminde Vekalet ve Kesim İşlemi!

Kurban Bağışı alan kurumlar arasından İslami koşulların tam anlamı ile yerine getirilmesi için çaba harcaması ile ayrılan Gözyaşı Derneği'nin kurban kesim işlemleri hoca gözetiminde gerçekleştirilir. Bu sayede tüm yönleri ile kurbanınız İslam'a uygun bir şekilde bağışlanır.

5- Videolu Vekalet ve Kesim İşlemi!

Güvenilirlik ve şeffaflık ilkesinden hiçbir zaman taviz vermeyen Gözyaşı Derneği gönüllüleri, Kurban Bağışı yapan kişilerin içlerinin tam anlamı ile rahat edebilmesi amacı ile vekalet ve kesim işlemlerini videoya kaydeder. WhatsApp veya Mail yolu ile gönderilen bu videolar akıllı telefonlara veya bilgisayarlara kolaylıkla kaydedilebilmektedir.

6-Uygun Maliyetler ile Kurban Bağışı İmkânı!

Kurban Bağışı Alan Kurumlar arasından başarılı koordinasyon ekibi ile ayrışmayı başaran derneğimiz Kurban Bayramı gelmeden ortalama 1-2 ay öncesinden herhangi bir aracı kurum olmadan kurban alışı gerçekleştirdiği için oldukça uygun maliyetler ile kurban bağışı yapılabilmesine imkân tanımaktadır.

7- Sadece Kurban Bayramı'nda Değil Her Zaman Kurban Bağışı!

Kurban Bağışı denildiği zaman akla gelen ilk dernekler arasında yer alan Gözyaşı Derneği, sadece Kurban Bayramı zamanında değil yılın her gününde oldukça organize bir şekilde Kurban Bağışı organizasyonları düzenlemektedir. Adak, Akika ve Şükür kurbanları ile Rabbimize şükrünüzü istediğiniz zaman gerçekleştirebilirsiniz.

Gözyaşı Derneği Kurban Bağışı hizmetleri ile alakalı olarak çok daha kapsamlı bilgiler edinmek ve Kurban Bağışı işlemlerinizi gerçekleştirmek için 0312 335 33 34 veya 0536 782 84 31 numaralı telefonları günün istediğiniz saatlerinde arayabilirsiniz...

 

 

 

 

Diğer Bağışlar TÜM BAĞIŞLAR