Kalıcı Eser
mescid inşası, medrese inşası, kuran kursu yardımı, nasıl kuran kursu açtırabilirim, kuran kursu açtır, yetimhane yardımı,

KALICI ESERLER

 Dünya üzerinde ulaşılamayan ve imkânları olmayan birçok ülke ve topluluk bulunmaktadır. Dünya nüfusunun belirli bir oranı hala belirli kaynaklara ulaşamıyor ve zorlu şartlar altında çalışmak durumunda kalıyor. Zengin ülkelerin aksine geçim oranı düşük olan ülkeler de çocuklar besin ya da su yetersizliğinden hayatlarını kaybetmekte ya da tedavisi yapılamayan hastalıklarla boğuşmaktadır. Çeşitli ülkeler de bu zorlu şartlara yardım eli uzatmak ve insanlığın iyi yönünü her zaman göstermek için kalıcı eserler inşa ediyoruz. Bizler de Gözyaşı Derneği olarak, zor anlarda yanınızda olmak ve sizlere iyiliği taşımak için çalışıyoruz. Kalıcı eserler birçok yardım derneğinin uyguladığı bir işlemdir. Ancak doğru ve her aşamasında özenle çalışılması gereken bir süreç olduğu da bilinmelidir.

Gözyaşı Derneği, bugüne kadar birçok farklı nokta da kalıcı eserlerini inşa etmiştir. Bölge de yaşayan kişilerin ihtiyaçlarını karşılamak ve dünyanın yaşanabilir bir yer olduğunu göstermek üzere çalışıyoruz. Kalıcı eser olarak aş evi, yetimhane, sağlık ocağı, medrese, cami-mescit inşalarını gerçekleştiriyoruz. Bizler dünyanın tüm sorunlarına karşılık insanlığın ve hakların savunulduğuna inanmaktayız. İnançlarımız gereği bizler her zaman bizden daha ihtiyacı olan kişilere yardımcı olmak üzere hizmet vermekteyiz. Derneğimiz kalıcı eser çalışmaların da kendi imkânları ve gelen bağışlarla bu ülkelere ulaşmaktadır. Dünya düzenini yeniden kurmak ve bu ülkelere iyiliği taşımak için sizler de yardımcı olabilirsiniz.

Yetimhaneler

Çocuklar herkesin en savunmasız noktalarından biridir. Ailesini kaybetmiş çocuklar dünyanın sorumluluğunda olan ve hala yaşanabilir bir dünya olduğunu gösterilmesi gerekmektedir. Dünya geneline bakıldığında da yetim kalan 400 milyon çocuk kaydına rastlanmaktadır. Aynı zamanda gelişmemiş ülkeler de fazlasıyla görülen çocuklara yönelik insan tacirliği, organ mafyaları gibi mafyalara satılmaktadır. Bir insan üzerinden satılmak kavramının bile kullanılmaması gereken bir dünya da, onları korumak bizlerin elindedir. Gözyaşı Derneği olarak, çocuklara güvenli bir ortam oluşturmak ve eğitimlerini sağlamak üzere yetimhane inşalarını yapmaktayız.

Gözyaşı derneği olarak yetimhane kalıcı eserler arasında oldukça önem verdiğimiz konudur. Burada çalışacak olan tüm ekibe de oldukça dikkat edilmektedir. Her çocuğun bu dünyaya umutla bakması için daha fazla yetimhane inşa etmeye devam edeceğiz.

Aş Evleri

 Afrika ülkeleri yemek sıkıntısı çektiği en fazla bilinen ülkelerdir. Ancak yalnızca Afrika kıtası içerisinde değil, dünyanın çeşitli noktalarında bu sıkıntıyı çeken ülkeler bulunmaktadır. Kalıcı eser olarak inşasını yaptığımız aş evleri, yemek sıkıntısını aşmak üzere çalışmaktayız.  Aş evi içerisinde mutfak ekipmanlarından, yemek yeme alanlarına kadar her alanı en iyi ekipmanlar ile yapmaktayız. Yemek sıkıntısı çekerek, açlıktan ölen ya da açlık nedeniyle bağışıklık sistemi düşerek hastalanan kişilere yardım eli uzatmak için her daim çalışmaktayız.

 Aş evinde çalışacak olan ekip bazı durumlarda bizim ekiplerimiz olmakla birlikte bazı durumlar da halk arasından zamanla seçilerek çalışmaları sağlanmaktadır. Bu sayede halk arasında da kendi arasında yardımlaşmayı sağlamaktayız. Gözyaşı Derneği kalıcı eserler ile mutluluk ve iyiliğin yayılmasını sağlamak üzere her zaman çalışmaktadır. Aş evlerimiz için yemek yardımı yapmak isteyen kişiler için de derneğimiz ek bir hizmet açmaktadır.

Sağlık Ocakları

 Hastalıklar ilk olarak bağışıklık sistemi düşük olan kişileri bulmaktadır. Günlerdir beslenmeyen, iyi bakılmayan ya da ağır koşullar altında yaşamaya çalışan kişiler hastalık açısından oldukça zorlu zamanlar geçirmektedir. Özellikle bazı ülkelerin coğrafi konumları nedeniyle belirli hastalıklar direkt olarak kişilerin vücudunda kendini gösterebilmektedir. Ancak doktor ve sağlık ekibi eksikliği nedeniyle bu hastalıkların tedavisi yapılamamaktadır. Tedavisi yapılamayan hastalıklar zamanla ölüme yol açmaktadır. Bunun önüne geçmek ve herkesin insani yaşam hakkını korumak için kalıcı eser olarak sağlık ocağı inşa etmekteyiz. Sağlık ocakları bölgeye ve ülke içerisine ait olan coğrafi bir hastalık bulunup bulunmadığına ilgin bilgisi olan kişiler tarafından hizmet vermektedir. Doktorlar, hemşireler bu ülkeler içerisinde kurduğumuz sağlık ocaklarına gönüllü olarak hizmet vermektedir. Gözyaşı derneği sağlık hizmeti sunarken, en büyük teşekkürü gönüllü doktorlarımıza ve hemşirelerimize etmekteyiz.

Tıbbi cihaz eksikliği ve maddi yetersizliğin getirdiği tüm hastalıkların önüne geçmek üzere insanlığı korumaktayız. Savaş ya da yoksulluk nedeniyle sağlık sistemi imkânlarına sahip olmamalarının önüne geçmekteyiz. Yaraları sarmak, hastalıkları iyileştirmek ve yaşanabilir bir dünya oluşturmak için Gözyaşı derneği olarak hayat kurtarmak üzere hizmet vermekteyiz.

Cami- Mescit

Din inançlılar için her zaman bir sığınma ve huzurun yer aldığı noktadır. Her ülkeye bakıldığında inanılan dine özgü ibadethaneler yer almaktadır. Ancak her ülke de bu durum böyle değildir. Dünya üzerinde bazı ülkeler de Müslüman çoğunluk oldukça azınlıktadır. Bazı ülkelerde de Müslümanlar, ibadetleri için özel cami ya da mescit bulamamaktadır. Bunun önüne geçmek ve ibadetlerini daha güvenli ve doğru ortamda gerçekleştirmeleri için ibadethane inşası yapmaktayız. Gözyaşı Derneği olarak kalıcı eser içerisinde yer alan mescitler içerisinde eğitim imkânı da sağlanabilmektedir.

Kişiler hangi dine bağlı ise o dine özgü ibadetleri yerine getirme özgürlüğündedir. Ancak herkes bu anlamda şanlı değildir. Bazı toplumlar da azınlık olan Müslümanlar için cami ya da mescit gibi ibadethane bulunamamaktadır. Gözyaşı derneğikalıcı eser çalışmaları ile her yardımda olduğu gibi Müslümanlar için ibadet özgürlüğünü de sağlamak adına cami ya da mescit üzere hizmeti vermektedir.

Medreseler

Medrese, Müslüman ülkeler içerisinde kurulan orta ve yüksek eğitimlerin yapıldığı eğitim kurumlarıdır. Şanslı topluluklar eğitim alanında verilen tüm hizmetlere sahip olabilirken, bazı ülkeler de çocuklar eğitim için kitap ya da öğretmen bulamamaktadır. İnsan hakları herkesin yaşama hakkı olduğunu belirttiği gibi eğitim hakkını da belirtmektedir. Eğitimin dünya üzerinde her noktaya ulaşması için okul ya da medreselerin kurulması gerekmektedir. Gözyaşı Derneği olarak kalıcı eser çalışmalarımız da medrese inşası da yapmaktayız. Her çocuğun eğitim hakkını sağlamak için çalışıyoruz.

Medreseler de eğitim alanlarını tamamen medrese kurallarına göre yapmaktayız. Kütüphaneler en değerli varlıklardır. Çocuklarımızın ve eğitim alan her kişinin kitaplara ulaşması kaçınılmaz olmalıdır. Bu nedenle Gözyaşı Derneği olarak sizlerin de yardımları ile kusursuz bir kütüphane kurmaktayız. Eğitim dünyanın tek bir yerinde değil her yerin de gereklidir.

Yaşam hakkı, eğitim hakkı, ibadet özgürlüğü hepsi bu dünya da yaşayan kişilerin ortak haklarıdır. Ancak dünyanın düzeni buna izin vermemektedir. Zengin ülkelere bakıldığında her geçen sene artan tüketim oranı, yoksul ya da savaşla uğraşan ülkeler de görülmemektedir. Dünyanın her yerine iyilik taşımak bizim elimizdedir. Bizlerin imkânına sahip olmayan çocuklar, kadınlar ve erkekler için daha yaşanabilir bir dünya sunmak üzere her zaman çalışmaktayız.

 Günden güne büyüyen ekibimiz ve ulaşabildiğimiz noktalarla daha fazla mutluluk taşımaktayız. Kalıcı eser çalışmalarımız da bizlere yardım eden, gönüllü olan herkesin bu iş de katkısı bulunmaktadır. Bizler dernek olarak çalışmalarımızı sürdürürken sizlerin desteği de bizlerim güçlü kalmamızı ve çocukların yüzlerini güldürmemizi sağlamaktadır.

Meta Başlık: Kalıcı Eserler

Meta Açıklama: Gözyaşı derneği olarak sunduğumuz kalıcı eser çalışmalarımız da iyiliğin dünya üzerinde hala var olduğunu kanıtlamak için hizmet vermekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Kalıcı eserler, Gözyaşı derneği, aş evi, sağlık ocağı, medrese, cami, mescit, yetimhane

Diğer Bağışlar TÜM BAĞIŞLAR